główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12271. Data: 2012-07-04 09:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z prognozą pogody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12272. Data: 2012-07-02 14:36
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12273. Data: 2012-07-02 12:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12274. Data: 2012-06-29 13:26
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 29.06.2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z wynikami badań
Wykonanie: Agnieszka Janik
12275. Data: 2012-06-29 13:24
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 29.06.2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z wynikami badań
Wykonanie: Agnieszka Janik
12276. Data: 2012-06-29 13:23
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 29.06.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12277. Data: 2012-06-29 13:19
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią ostrzeżenia meteorologicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
12278. Data: 2012-06-29 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do Zarządzenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
12279. Data: 2012-06-28 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.124.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12280. Data: 2012-06-28 15:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.124.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12281. Data: 2012-06-28 13:04
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12282. Data: 2012-06-28 13:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: POPRAWIONO OGŁOSZENIE GRAFICZNIE
Wykonanie: Agnieszka Janik
12283. Data: 2012-06-28 12:59
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
12284. Data: 2012-06-28 09:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
12285. Data: 2012-06-28 09:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
12286. Data: 2012-06-28 09:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
12287. Data: 2012-06-28 08:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
12288. Data: 2012-06-27 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń
Opis zmian: usunięcie artykułu: Budżet Gminy na 2011 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto zdublowaną publikację uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12289. Data: 2012-06-27 13:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.124.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12290. Data: 2012-06-27 13:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.123.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12291. Data: 2012-06-27 13:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.123.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12292. Data: 2012-06-27 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.125.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową "Zasłużony dla Rolnictwa"..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12293. Data: 2012-06-27 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.125.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową "Zasłużony dla Rolnictwa".
Wykonanie: Agnieszka Janik
12294. Data: 2012-06-27 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.124.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12295. Data: 2012-06-27 13:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.123.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12296. Data: 2012-06-27 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.123.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12297. Data: 2012-06-27 09:23
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Przystajń, w tym sprawa analizy wody pitnej w okresie 2011 r. - 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: uzupełniono dane osoby odpowiadającej za treść
Wykonanie: Agnieszka Janik
12298. Data: 2012-06-27 09:20
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola zlecona przez Radę Gminy: Kontrola rowu melioracyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich w Przystajni..
Dodatkowy opis redaktora: Zmodyfikowano dane osoby odpowiadającej za treść
Wykonanie: Agnieszka Janik
12299. Data: 2012-06-27 09:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola zlecona przez Radę Gminy: Kontrola rowu melioracyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich w Przystajni..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12300. Data: 2012-06-27 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik