główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"

artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym