główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2521. Data: 2018-11-13 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2522. Data: 2018-11-13 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2523. Data: 2018-11-13 09:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2524. Data: 2018-11-13 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2525. Data: 2018-11-13 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2526. Data: 2018-11-13 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2527. Data: 2018-11-13 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2528. Data: 2018-11-13 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2529. Data: 2018-11-13 09:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2530. Data: 2018-11-13 09:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2531. Data: 2018-11-13 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 i 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2532. Data: 2018-11-13 09:08
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2533. Data: 2018-11-13 09:08
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2534. Data: 2018-11-13 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 i 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2535. Data: 2018-11-13 09:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2536. Data: 2018-11-13 08:59
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.373.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2537. Data: 2018-11-13 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.373.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2538. Data: 2018-11-13 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2539. Data: 2018-11-13 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2540. Data: 2018-11-13 08:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.375.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2541. Data: 2018-11-13 08:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.375.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2542. Data: 2018-11-13 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.375.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2543. Data: 2018-11-13 08:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.375.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2544. Data: 2018-11-13 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.374.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2545. Data: 2018-11-13 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.374.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
2546. Data: 2018-11-13 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.373.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2547. Data: 2018-11-13 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.373.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2548. Data: 2018-11-13 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2549. Data: 2018-11-13 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 345/5 w m. Kamińsko.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2550. Data: 2018-11-13 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 345/5 w m. Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik