główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14491. Data: 2010-11-25 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14492. Data: 2010-11-25 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14493. Data: 2010-11-19 13:50
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców.
Dodatkowy opis redaktora: dodano pełnomocnictwo
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14494. Data: 2010-11-19 13:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaświadczenia
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14495. Data: 2010-11-19 13:48
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14496. Data: 2010-11-19 13:45
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14497. Data: 2010-11-19 13:44
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14498. Data: 2010-11-19 13:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14499. Data: 2010-11-19 13:37
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wpis do działalności gospodarczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14500. Data: 2010-11-19 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody - etap I"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14501. Data: 2010-11-19 13:31
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wniosek EDG-1
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14502. Data: 2010-11-19 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14503. Data: 2010-11-19 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody - etap I"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14504. Data: 2010-11-19 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14505. Data: 2010-11-19 13:10
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja dla przedsiębiorców
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14506. Data: 2010-11-19 13:08
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: dodanie artykułu: informacja dla przedsiębiorców
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14507. Data: 2010-11-19 13:06
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Działalność gospodarcza » Informacja dla przedsiębiorców
Opis zmian: usunięcie artykułu: Procedura w załączniku .
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualną procedurę
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14508. Data: 2010-11-18 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14509. Data: 2010-11-16 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLV/37/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14510. Data: 2010-11-16 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14511. Data: 2010-11-16 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: protokoł Nr XLV/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18 października 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14512. Data: 2010-11-16 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: protokoł Nr XLV/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18 października 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14513. Data: 2010-11-16 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: protokoł Nr XLIV/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 7 września 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14514. Data: 2010-11-16 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: protokoł Nr XLIV/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 7 września 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14515. Data: 2010-11-16 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: podatek rolny na 2011 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14516. Data: 2010-11-16 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: podatek leśny na 2011 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14517. Data: 2010-11-16 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: dodanie artykułu: podatek leśny na 2011 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14518. Data: 2010-11-16 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14519. Data: 2010-11-16 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLV/37/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14520. Data: 2010-11-16 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLVI/43/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wykonanie: Krystyna Kopacz