główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Przystajń

artykuł nr 2

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Przystajń

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne RIO 166 KB