główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11281. Data: 2013-03-26 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11282. Data: 2013-03-26 11:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11283. Data: 2013-03-26 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11284. Data: 2013-03-26 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11285. Data: 2013-03-26 08:55
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11286. Data: 2013-03-26 08:52
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów
Wykonanie: Agnieszka Janik
11287. Data: 2013-03-26 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto uchwałę nr XXIV.176
Wykonanie: Agnieszka Janik
11288. Data: 2013-03-26 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11289. Data: 2013-03-26 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalanymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11290. Data: 2013-03-26 07:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIV.2013 z XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 11 marca 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z monitoringu Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11291. Data: 2013-03-26 07:55
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIV.2013 z XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 11 marca 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
11292. Data: 2013-03-26 07:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIV.2013 z XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 11 marca 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11293. Data: 2013-03-26 07:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIV.2013 z XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 11 marca 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11294. Data: 2013-03-20 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11295. Data: 2013-03-19 10:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
11296. Data: 2013-03-19 10:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
11297. Data: 2013-03-19 10:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do projektu nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
11298. Data: 2013-03-19 10:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
11299. Data: 2013-03-18 16:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
11300. Data: 2013-03-18 16:30
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 8
Wykonanie: Paweł Antczak
11301. Data: 2013-03-18 16:30
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów
Wykonanie: Paweł Antczak
11302. Data: 2013-03-18 16:28
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11303. Data: 2013-03-18 16:28
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów
Wykonanie: Paweł Antczak
11304. Data: 2013-03-18 16:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
11305. Data: 2013-03-18 16:27
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów.
Dodatkowy opis redaktora: Zamieszczenie obwieszczenia
Wykonanie: Paweł Antczak
11306. Data: 2013-03-18 16:26
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 6
Wykonanie: Paweł Antczak
11307. Data: 2013-03-18 16:25
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów
Wykonanie: Paweł Antczak
11308. Data: 2013-03-18 16:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11309. Data: 2013-03-18 16:23
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Paweł Antczak
11310. Data: 2013-03-18 15:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik