główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2221. Data: 2018-12-24 10:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2222. Data: 2018-12-24 10:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2223. Data: 2018-12-24 10:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2224. Data: 2018-12-24 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2225. Data: 2018-12-24 09:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2226. Data: 2018-12-24 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2227. Data: 2018-12-24 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2228. Data: 2018-12-24 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2229. Data: 2018-12-24 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2230. Data: 2018-12-24 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.316.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 823/34 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2231. Data: 2018-12-24 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2232. Data: 2018-12-24 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2233. Data: 2018-12-24 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2234. Data: 2018-12-24 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2235. Data: 2018-12-24 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2236. Data: 2018-12-24 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2237. Data: 2018-12-24 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2238. Data: 2018-12-24 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2239. Data: 2018-12-24 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2240. Data: 2018-12-24 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2241. Data: 2018-12-24 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.316.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.823/34 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2242. Data: 2018-12-24 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.316.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.823/34 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2243. Data: 2018-12-24 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki ewid. 80/1 w m. Mrówczak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2244. Data: 2018-12-24 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki ewid. 80/1 w m. Mrówczak
Wykonanie: Agnieszka Janik
2245. Data: 2018-12-24 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki ewid.76/1 Mrówczak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2246. Data: 2018-12-24 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki ewid.76/1 Mrówczak
Wykonanie: Agnieszka Janik
2247. Data: 2018-12-24 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2248. Data: 2018-12-24 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2249. Data: 2018-12-24 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2250. Data: 2018-12-24 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
Wykonanie: Agnieszka Janik