główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13321. Data: 2011-10-07 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/57/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13322. Data: 2011-10-07 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.58.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13323. Data: 2011-10-07 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.58.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13324. Data: 2011-10-07 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.60.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2020.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13325. Data: 2011-10-07 08:02
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.59.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13326. Data: 2011-10-06 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.62.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi ul. Polna w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13327. Data: 2011-10-06 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.63.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13328. Data: 2011-10-06 09:11
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.63.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13329. Data: 2011-10-06 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.62.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi ul. Polna w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13330. Data: 2011-10-06 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13331. Data: 2011-10-06 09:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13332. Data: 2011-10-06 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13333. Data: 2011-10-06 09:04
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.60.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2020.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13334. Data: 2011-10-06 09:03
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.60.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2020.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13335. Data: 2011-10-06 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.59.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13336. Data: 2011-10-06 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.59.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13337. Data: 2011-10-06 08:55
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.58.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13338. Data: 2011-10-06 08:54
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.58.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13339. Data: 2011-10-06 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.58.2011 Rady gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13340. Data: 2011-10-03 14:08
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
13341. Data: 2011-10-03 12:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
13342. Data: 2011-09-30 13:08
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr IX/11 z IX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 sierpnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13343. Data: 2011-09-30 13:07
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr IX/11 z IX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 sierpnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13344. Data: 2011-09-28 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13345. Data: 2011-09-26 11:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13346. Data: 2011-09-26 11:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13347. Data: 2011-09-23 13:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na X sesję Rady Gminy Przystajń (29 września 2011 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13348. Data: 2011-09-23 13:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na X sesję Rady Gminy Przystajń (29 września 2011 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13349. Data: 2011-09-23 13:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na X sesję Rady Gminy Przystajń (29 września 2011 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13350. Data: 2011-09-23 13:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na X sesję Rady Gminy Przystajń (29 września 2011 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik