główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14671. Data: 2010-10-13 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS II
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14672. Data: 2010-10-13 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
Dodatkowy opis redaktora: dodano unieważnienie postępowania
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14673. Data: 2010-10-13 09:05
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: komunikat GKW o przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz na wójta gminy
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14674. Data: 2010-10-13 09:05
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: komunikat GKW o przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz na wójta gminy
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14675. Data: 2010-10-13 09:03
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Gminnej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14676. Data: 2010-10-13 09:02
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: skład Gminnej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14677. Data: 2010-10-06 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
Dodatkowy opis redaktora: dodano: formularz ofertowy
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14678. Data: 2010-10-06 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
Dodatkowy opis redaktora: dodano: zapytanie
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14679. Data: 2010-10-06 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14680. Data: 2010-10-06 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego dla Kierownika Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
Dodatkowy opis redaktora: dodano: formularz ofertowy
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14681. Data: 2010-10-06 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego dla Kierownika Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
Dodatkowy opis redaktora: dodano: specyfikacja techniczna
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14682. Data: 2010-10-06 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego dla Kierownika Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14683. Data: 2010-10-06 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego dla Kierownika Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14684. Data: 2010-10-06 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał. nr 8
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14685. Data: 2010-10-06 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał. nr 6
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14686. Data: 2010-10-06 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał. nr 5
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14687. Data: 2010-10-06 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14688. Data: 2010-10-06 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał. nr 4
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14689. Data: 2010-10-06 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał. nr 3
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14690. Data: 2010-10-06 11:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał. nr 2
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14691. Data: 2010-10-06 11:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał. nr 1
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14692. Data: 2010-10-06 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14693. Data: 2010-10-06 10:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich.
Dodatkowy opis redaktora: dodano OGŁOSZENIE PRZETARGU
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14694. Data: 2010-10-06 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji gruntownej rowu odwadniającego w m.Przystajń przy ul.Powstańców Śląskich
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14695. Data: 2010-10-04 10:16
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14696. Data: 2010-10-04 10:15
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14697. Data: 2010-10-04 09:44
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 30 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14698. Data: 2010-09-24 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o wyniku postępowania
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14699. Data: 2010-09-24 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14700. Data: 2010-09-22 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pod nazwą "Wesołe przedszkole" realizowanego na terenie Gminy Przystajń i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Krystyna Kopacz