główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7141. Data: 2015-12-31 11:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.122.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7142. Data: 2015-12-31 11:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.120.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.113.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7143. Data: 2015-12-31 11:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.120.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.113.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7144. Data: 2015-12-30 14:26
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XII.2015 z XII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
7145. Data: 2015-12-30 14:25
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XII.2015 z XII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Załącznik do Informacji o realizacji zadań oświatowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7146. Data: 2015-12-30 14:24
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XII.2015 z XII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o stanie realizacji zadań oświatowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7147. Data: 2015-12-30 14:23
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XII.2015 z XII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7148. Data: 2015-12-30 14:22
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XII.2015 z XII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano protokół nr XII.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7149. Data: 2015-12-30 14:22
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XII.2015 z XII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 listopada 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7150. Data: 2015-12-29 14:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7151. Data: 2015-12-29 14:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Zenon.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
7152. Data: 2015-12-29 14:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bastrzyk Robert.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7153. Data: 2015-12-29 14:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018 i za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7154. Data: 2015-12-29 14:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chrzęstek Józef.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7155. Data: 2015-12-29 14:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kulej Zdzisława.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018 i za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7156. Data: 2015-12-29 14:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2014r i na początek kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7157. Data: 2015-12-29 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierat Grzegorz.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7158. Data: 2015-12-29 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierat Grzegorz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
7159. Data: 2015-12-29 12:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chrzęstek Józef.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7160. Data: 2015-12-29 12:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018 oraz za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7161. Data: 2015-12-29 12:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bastrzyk Robert.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7162. Data: 2015-12-29 12:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kulej Zdzisława.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018 oraz za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7163. Data: 2015-12-29 12:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leśniak Janusz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7164. Data: 2015-12-29 12:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marczak Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7165. Data: 2015-12-29 12:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marczak Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
7166. Data: 2015-12-29 12:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pilarz Jacek.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7167. Data: 2015-12-29 12:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pilarz Jacek.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji oraz za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7168. Data: 2015-12-29 12:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Zenon.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7169. Data: 2015-12-29 12:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Zenon.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
7170. Data: 2015-12-29 12:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik