główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12751. Data: 2012-02-23 08:00
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12752. Data: 2012-02-23 08:00
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12753. Data: 2012-02-23 07:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.95.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12754. Data: 2012-02-22 15:02
Dział: Urząd Gminy » Kontrole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne RIO z 3 listopada 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12755. Data: 2012-02-22 15:01
Dział: Urząd Gminy » Kontrole
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne RIO z 3 listopada 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12756. Data: 2012-02-22 13:41
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12757. Data: 2012-02-22 13:40
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12758. Data: 2012-02-22 13:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12759. Data: 2012-02-22 13:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12760. Data: 2012-02-22 13:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.95.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12761. Data: 2012-02-22 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.94.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII.85.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12762. Data: 2012-02-22 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.94.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII.85.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12763. Data: 2012-02-22 13:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12764. Data: 2012-02-22 13:30
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12765. Data: 2012-02-22 13:29
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12766. Data: 2012-02-22 13:29
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12767. Data: 2012-02-22 13:28
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12768. Data: 2012-02-22 13:27
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12769. Data: 2012-02-22 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.99.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12770. Data: 2012-02-22 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.99.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12771. Data: 2012-02-22 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.98.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12772. Data: 2012-02-22 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.98.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12773. Data: 2012-02-22 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12774. Data: 2012-02-22 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12775. Data: 2012-02-22 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.96.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12776. Data: 2012-02-22 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.96.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12777. Data: 2012-02-22 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.95.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12778. Data: 2012-02-22 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.95.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12779. Data: 2012-02-22 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.94.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII.85.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12780. Data: 2012-02-22 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.94.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII.85.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik