główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12901. Data: 2012-01-19 08:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/55/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2008 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12902. Data: 2012-01-19 08:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/54/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
12903. Data: 2012-01-19 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/53/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12904. Data: 2012-01-19 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/52/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12905. Data: 2012-01-19 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/51/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12906. Data: 2012-01-19 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/50/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/17/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12907. Data: 2012-01-19 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/49/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12908. Data: 2012-01-19 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/63/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12909. Data: 2012-01-19 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXVII/63/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12910. Data: 2012-01-19 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/62/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12911. Data: 2012-01-19 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXVII/62/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12912. Data: 2012-01-19 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/61/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2008 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12913. Data: 2012-01-19 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXVII/61/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2008 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12914. Data: 2012-01-19 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/60/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12915. Data: 2012-01-19 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXVII/60/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12916. Data: 2012-01-19 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/59/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12917. Data: 2012-01-19 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXVII/59/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12918. Data: 2012-01-19 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/58/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie ustalenia zasad na jakich radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12919. Data: 2012-01-19 08:35
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXVII/58/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie ustalenia zasad na jakich radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12920. Data: 2012-01-19 08:34
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/57/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
Wykonanie: Agnieszka Janik
12921. Data: 2012-01-19 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXVII/57/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
Wykonanie: Agnieszka Janik
12922. Data: 2012-01-19 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/56/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12923. Data: 2012-01-19 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/56/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12924. Data: 2012-01-19 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXV/56/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
12925. Data: 2012-01-19 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/55/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2008 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12926. Data: 2012-01-19 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXV/55/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2008 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12927. Data: 2012-01-19 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/54/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
12928. Data: 2012-01-19 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXV/54/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
12929. Data: 2012-01-19 08:20
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/53/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12930. Data: 2012-01-19 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XXV/53/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik