główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

61. Data: 2020-04-09 14:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
62. Data: 2020-04-09 14:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
63. Data: 2020-04-09 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
64. Data: 2020-04-09 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
65. Data: 2020-04-09 12:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
66. Data: 2020-04-09 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
67. Data: 2020-04-07 15:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XVII.1360.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Wykonanie: Agnieszka Janik
68. Data: 2020-04-07 15:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XVII.129.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
69. Data: 2020-04-07 15:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XVII.129.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
70. Data: 2020-04-07 15:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XVII.129.2020 Rady Gminy Przystajń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
71. Data: 2020-04-07 15:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
72. Data: 2020-04-07 15:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
73. Data: 2020-04-07 15:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
74. Data: 2020-04-07 15:21
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
75. Data: 2020-04-07 15:21
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
76. Data: 2020-04-07 15:18
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.125.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
77. Data: 2020-04-07 15:18
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.125.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
78. Data: 2020-04-07 15:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
79. Data: 2020-04-07 15:14
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.124.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
80. Data: 2020-04-07 15:14
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.124.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
81. Data: 2020-04-07 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.124.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
82. Data: 2020-04-07 15:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
83. Data: 2020-04-06 18:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
84. Data: 2020-04-06 18:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
85. Data: 2020-04-06 18:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XVII.1360.2020 Rady Gminy Przystajń w sprawie rozpatrzenia petycji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
86. Data: 2020-04-06 18:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XVII.1360.2020 Rady Gminy Przystajń w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
87. Data: 2020-04-06 18:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XVII.129.2020 Rady Gminy Przystajń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
88. Data: 2020-04-06 18:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XVII.129.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
89. Data: 2020-04-06 18:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
90. Data: 2020-04-06 18:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik