główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14731. Data: 2010-09-08 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.nr 3
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14732. Data: 2010-09-08 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.nr 2
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14733. Data: 2010-09-08 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.nr 1
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14734. Data: 2010-09-08 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14735. Data: 2010-09-08 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej " etap V? .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14736. Data: 2010-09-08 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej ? etap V?
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14737. Data: 2010-09-08 14:55
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała nr XLIII/27/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14738. Data: 2010-09-08 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała nr XLIII/27/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14739. Data: 2010-09-08 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała nr XLII/23/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14740. Data: 2010-09-08 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała nr XLII/23/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok - patrz: budżet 2010
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14741. Data: 2010-09-08 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/20/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14742. Data: 2010-09-08 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała nr XXXVIII/4/10 w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14743. Data: 2010-09-08 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLI/17/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inka-sentów
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14744. Data: 2010-09-08 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała nr XLII/22/10 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14745. Data: 2010-09-08 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała nr XLII/22/10 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14746. Data: 2010-09-08 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar instal.wod-kanaliz. i wentylacje
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14747. Data: 2010-09-08 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar architektura-konstrukcja
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14748. Data: 2010-09-08 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar-instalacje elektryczne
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14749. Data: 2010-09-08 09:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14750. Data: 2010-09-08 08:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14751. Data: 2010-09-01 13:14
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: postanowienie nr 44/10 Przewodniczącej Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zwołania XLIV sesji Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14752. Data: 2010-09-01 13:13
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: postanowienie nr 44/10 Przewodniczącej Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zwołania XLIV sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14753. Data: 2010-09-01 13:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dudek Mirosław.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie z 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14754. Data: 2010-09-01 13:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie z 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14755. Data: 2010-09-01 13:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Brodziak Grzegorz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie z 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14756. Data: 2010-09-01 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna w gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o wyniku postępowania
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14757. Data: 2010-09-01 11:38
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni - tekst jednolity. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego Nr 153 poz. 2511 z 13.08.2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14758. Data: 2010-08-24 13:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gloc Tadeusz
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14759. Data: 2010-08-24 13:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jelonek Marek
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14760. Data: 2010-08-24 13:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka
Wykonanie: Krystyna Kopacz