główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

931. Data: 2019-10-04 11:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
932. Data: 2019-10-04 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Paweł Antczak
933. Data: 2019-10-01 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI.237.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
934. Data: 2019-10-01 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
935. Data: 2019-10-01 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
936. Data: 2019-10-01 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
937. Data: 2019-10-01 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
938. Data: 2019-10-01 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
939. Data: 2019-10-01 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
940. Data: 2019-10-01 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
941. Data: 2019-10-01 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
942. Data: 2019-10-01 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania perzestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
943. Data: 2019-10-01 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
944. Data: 2019-10-01 08:50
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano harmonogram
Wykonanie: Agnieszka Janik
945. Data: 2019-10-01 08:48
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Agnieszka Janik
946. Data: 2019-09-27 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
947. Data: 2019-09-26 10:34
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z dnia 26 września 2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
948. Data: 2019-09-26 10:32
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z dnia 26 września 2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
949. Data: 2019-09-26 10:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w Gminie Przystajń w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
950. Data: 2019-09-26 09:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
951. Data: 2019-09-26 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
952. Data: 2019-09-26 09:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 87/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
953. Data: 2019-09-26 09:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
954. Data: 2019-09-26 09:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Przystajń na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
955. Data: 2019-09-26 09:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Przystajń na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
956. Data: 2019-09-26 09:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przystajni do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z późniejszą zmianą zarządzeniem nr 126/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
957. Data: 2019-09-26 09:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przystajni do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z późniejszą zmianą zarządzeniem nr 126/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
958. Data: 2019-09-25 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Paweł Antczak
959. Data: 2019-09-25 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:?Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn” w formule ?zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Paweł Antczak
960. Data: 2019-09-25 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:?Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn” w formule ?zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Paweł Antczak