główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12781. Data: 2012-02-22 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.92.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamińsko.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12782. Data: 2012-02-22 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.92.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamińsko.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12783. Data: 2012-02-22 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.92.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12784. Data: 2012-02-22 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.92.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12785. Data: 2012-02-22 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.91.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12786. Data: 2012-02-22 12:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12787. Data: 2012-02-22 12:57
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.88.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12788. Data: 2012-02-22 12:57
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.90.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12789. Data: 2012-02-22 12:56
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.90.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12790. Data: 2012-02-22 12:55
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: prowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12791. Data: 2012-02-22 12:55
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.90.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: prowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12792. Data: 2012-02-22 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.90.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: prowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12793. Data: 2012-02-22 12:53
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: prowadzenia konsultacji konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12794. Data: 2012-02-22 12:51
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: prowadzenia konsultacji konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12795. Data: 2012-02-22 12:49
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.87.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12796. Data: 2012-02-22 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.87.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12797. Data: 2012-02-22 12:47
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.87.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Przystajń dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12798. Data: 2012-02-22 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.87.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Przystajń dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12799. Data: 2012-02-22 11:04
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
12800. Data: 2012-02-22 11:03
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
12801. Data: 2012-02-22 11:03
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
12802. Data: 2012-02-22 08:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12803. Data: 2012-02-22 08:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12804. Data: 2012-02-22 08:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12805. Data: 2012-02-22 08:04
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12806. Data: 2012-02-22 08:04
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12807. Data: 2012-02-22 08:02
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12808. Data: 2012-02-22 08:01
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12809. Data: 2012-02-22 07:59
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12810. Data: 2012-02-22 07:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik