główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12181. Data: 2012-08-14 12:04
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach w procedurze
Wykonanie: Alina Piśniak
12182. Data: 2012-08-14 12:03
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach w procedurze
Wykonanie: Alina Piśniak
12183. Data: 2012-08-14 12:02
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianach w procedurze
Wykonanie: Alina Piśniak
12184. Data: 2012-08-10 14:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne
Wykonanie: Agnieszka Janik
12185. Data: 2012-08-07 14:37
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią prognozy
Wykonanie: Agnieszka Janik
12186. Data: 2012-08-07 12:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 39/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią zarządzenia nr 39
Wykonanie: Agnieszka Janik
12187. Data: 2012-08-07 12:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 39/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12188. Data: 2012-08-07 12:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 38/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią zarządzenia nr 38
Wykonanie: Agnieszka Janik
12189. Data: 2012-08-07 12:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 38/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12190. Data: 2012-08-07 08:19
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Agnieszka Janik
12191. Data: 2012-08-06 17:47
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z postanowieniem Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12192. Data: 2012-08-06 17:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12193. Data: 2012-08-06 15:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne
Wykonanie: Agnieszka Janik
12194. Data: 2012-08-06 15:50
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne
Wykonanie: Agnieszka Janik
12195. Data: 2012-08-03 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Przystajni?
Wykonanie: Alina Piśniak
12196. Data: 2012-08-03 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Przystajni?
Wykonanie: Alina Piśniak
12197. Data: 2012-08-03 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Przystajni?
Wykonanie: Alina Piśniak
12198. Data: 2012-08-03 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Przystajni?
Wykonanie: Alina Piśniak
12199. Data: 2012-08-03 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :?Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Indywidualnie znaczy lepiej" w roku szkolnym 2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Przystajni?
Wykonanie: Alina Piśniak
12200. Data: 2012-08-03 12:14
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią prognozy pogody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12201. Data: 2012-08-03 11:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią ostrzeżenia meteorologicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
12202. Data: 2012-08-02 13:52
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Numer konta Urzędu Gminy Przystajń - wpłaty podatków i opłat lokalnych, wpłaty opłaty skarbowej.
Dodatkowy opis redaktora: Doprecyzowano opis konta
Wykonanie: Agnieszka Janik
12203. Data: 2012-08-02 13:47
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Numer konta Gminy Przystajń - opłata skarbowa wyłącznie za udostępnienie danych osobowych.
Dodatkowy opis redaktora: Doprecyzowano opis numeru konta
Wykonanie: Agnieszka Janik
12204. Data: 2012-08-02 07:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z prognozą pogody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12205. Data: 2012-08-01 09:45
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią prognozy pogody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12206. Data: 2012-07-31 11:07
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią prognozy pogody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12207. Data: 2012-07-31 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za II kwartał 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12208. Data: 2012-07-31 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za II kwartał 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełniono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12209. Data: 2012-07-31 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12210. Data: 2012-07-31 09:27
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Numer konta Urzędu Gminy Przystajń - wpłaty podatków i opłat lokalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełniono opis konta
Wykonanie: Agnieszka Janik