główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14701. Data: 2010-09-20 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14702. Data: 2010-09-20 14:05
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: okręgi wyborcze, liczba radnych wybieranych w tych okręgach
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14703. Data: 2010-09-20 14:04
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: okręgi wyborcze, liczba radnych wybieranych w tych okręgach
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14704. Data: 2010-09-20 13:46
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: okręgi wyborcze, liczba radnych wybieranych w tych okręgach
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14705. Data: 2010-09-20 13:42
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: okręgi wyborcze, liczba radnych wybieranych w tych okręgach
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14706. Data: 2010-09-20 13:37
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: aktualizacja artykułu: okręgi wyborcze, liczba radnych wybieranych w tych okręgach
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14707. Data: 2010-09-20 13:32
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2006
Opis zmian: dodanie artykułu: okręgi wyborcze, liczba radnych wybieranych w tych okręgach
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14708. Data: 2010-09-16 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pod nazwą "Wesołe przedszkole" realizowanego na terenie Gminy Przystajń i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt umowy
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14709. Data: 2010-09-16 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pod nazwą "Wesołe przedszkole" realizowanego na terenie Gminy Przystajń i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki do SIWZ
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14710. Data: 2010-09-16 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pod nazwą "Wesołe przedszkole" realizowanego na terenie Gminy Przystajń i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ofertę przetargową.doc
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14711. Data: 2010-09-16 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pod nazwą "Wesołe przedszkole" realizowanego na terenie Gminy Przystajń i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14712. Data: 2010-09-16 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pod nazwą "Wesołe przedszkole" realizowanego na terenie Gminy Przystajń i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14713. Data: 2010-09-16 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pod nazwą "Wesołe przedszkole" realizowanego na terenie Gminy Przystajń i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14714. Data: 2010-09-16 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ?Świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w projekcie pod nazwą ?Wesołe przedszkole? realizowanego na terenie Gminy Przystajń i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14715. Data: 2010-09-15 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14716. Data: 2010-09-15 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14717. Data: 2010-09-15 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14718. Data: 2010-09-15 13:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14719. Data: 2010-09-15 13:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14720. Data: 2010-09-14 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprostowanie do SIWZ
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14721. Data: 2010-09-09 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej".
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14722. Data: 2010-09-09 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14723. Data: 2010-09-09 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14724. Data: 2010-09-09 09:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo-świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14725. Data: 2010-09-08 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.nr 8
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14726. Data: 2010-09-08 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.nr 7
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14727. Data: 2010-09-08 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.nr 6
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14728. Data: 2010-09-08 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14729. Data: 2010-09-08 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.nr 5
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14730. Data: 2010-09-08 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał.nr 4
Wykonanie: Krystyna Kopacz