główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14101. Data: 2011-03-28 09:10
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 5/11 z dnia 25 marca 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14102. Data: 2011-03-24 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR IV/27/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14103. Data: 2011-03-24 08:31
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR IV/27/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14104. Data: 2011-03-24 08:29
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR IV/24/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14105. Data: 2011-03-24 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR IV/24/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14106. Data: 2011-03-24 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR III/5/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
14107. Data: 2011-03-24 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR III/5/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
14108. Data: 2011-03-24 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/8/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/129/04 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych zmienionej uchwałą Nr XXX/20/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 marca 2009 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14109. Data: 2011-03-24 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/8/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/129/04 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych zmienionej uchwałą Nr XXX/20/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 marca 2009 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14110. Data: 2011-03-17 09:08
Dział: Inne » Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą
Wykonanie: Agnieszka Janik
14111. Data: 2011-03-17 09:07
Dział: Inne » Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą
Opis zmian: dodanie artykułu: Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą
Wykonanie: Agnieszka Janik
14112. Data: 2011-03-16 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR III/7/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/40/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
14113. Data: 2011-03-16 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR III/7/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 24 stycznia 2011 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/40/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
14114. Data: 2011-03-08 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14115. Data: 2011-03-08 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14116. Data: 2011-03-08 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Wykonanie: Agnieszka Janik
14117. Data: 2011-03-08 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 8 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011
Wykonanie: Agnieszka Janik
14118. Data: 2011-03-08 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14119. Data: 2011-03-08 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14120. Data: 2011-03-08 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 5 - Wykaz wydatków remontowych na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
14121. Data: 2011-03-08 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 4B - Planowana kwota dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
14122. Data: 2011-03-08 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 4A - Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
14123. Data: 2011-03-08 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 4 - Plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
14124. Data: 2011-03-08 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 3 - Limity wydatków na projekty ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
14125. Data: 2011-03-08 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 2 - Planowane wydatki na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
14126. Data: 2011-03-08 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14127. Data: 2011-03-08 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14128. Data: 2011-03-08 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14129. Data: 2011-03-08 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14130. Data: 2011-03-08 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik