główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2851. Data: 2018-09-05 09:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2852. Data: 2018-09-04 14:26
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko: kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2853. Data: 2018-09-04 14:26
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2854. Data: 2018-09-04 14:25
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2855. Data: 2018-09-04 14:11
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
2856. Data: 2018-09-04 14:10
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika referatu inwestycji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2857. Data: 2018-09-03 11:13
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano listę kandydatów
Wykonanie: Agnieszka Janik
2858. Data: 2018-09-03 11:11
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2859. Data: 2018-09-03 11:11
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2860. Data: 2018-09-03 11:11
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2861. Data: 2018-08-31 13:33
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
2862. Data: 2018-08-29 14:21
Dział: Inne » Wybory i referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Paweł Antczak
2863. Data: 2018-08-29 14:20
Dział: Inne » Wybory i referenda
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Paweł Antczak
2864. Data: 2018-08-28 19:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Paweł Antczak
2865. Data: 2018-08-28 18:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Paweł Antczak
2866. Data: 2018-08-28 18:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Paweł Antczak
2867. Data: 2018-08-28 18:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
2868. Data: 2018-08-28 18:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Antczak
2869. Data: 2018-08-28 18:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Paweł Antczak
2870. Data: 2018-08-28 18:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Paweł Antczak
2871. Data: 2018-08-28 18:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
2872. Data: 2018-08-28 18:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
2873. Data: 2018-08-28 18:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Paweł Antczak
2874. Data: 2018-08-28 18:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Paweł Antczak
2875. Data: 2018-08-28 18:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
2876. Data: 2018-08-28 18:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
2877. Data: 2018-08-28 18:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Paweł Antczak
2878. Data: 2018-08-28 18:40
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Paweł Antczak
2879. Data: 2018-08-28 18:40
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: W sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Paweł Antczak
2880. Data: 2018-08-28 18:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak