główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7351. Data: 2015-11-25 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7352. Data: 2015-11-25 13:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 117
Wykonanie: Agnieszka Janik
7353. Data: 2015-11-25 12:41
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana - Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 102
Wykonanie: Agnieszka Janik
7354. Data: 2015-11-25 12:38
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana - Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7355. Data: 2015-11-25 12:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 102
Wykonanie: Agnieszka Janik
7356. Data: 2015-11-25 12:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 117/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7357. Data: 2015-11-25 12:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 116/2015 w sprawie sprzedaży samochodu marki: MERCEDES-BENZ VITO 2,3 D stanowiącego własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 116
Wykonanie: Agnieszka Janik
7358. Data: 2015-11-25 12:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 116/2015 w sprawie sprzedaży samochodu marki: MERCEDES-BENZ VITO 2,3 D stanowiącego własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7359. Data: 2015-11-25 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7360. Data: 2015-11-25 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 114/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7361. Data: 2015-11-25 12:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 113
Wykonanie: Agnieszka Janik
7362. Data: 2015-11-25 12:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7363. Data: 2015-11-25 11:38
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej - dz 259/2 ob. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7364. Data: 2015-11-25 11:37
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej - dz 259/2 ob. Kuźnica Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
7365. Data: 2015-11-23 16:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
7366. Data: 2015-11-23 16:53
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
7367. Data: 2015-11-23 16:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik do projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7368. Data: 2015-11-23 16:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 12.2015 z dnia 23 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu sesji 12.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7369. Data: 2015-11-23 16:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 12.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7370. Data: 2015-11-23 16:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678021S ul. Leśna w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7371. Data: 2015-11-23 16:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7372. Data: 2015-11-23 15:58
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
7373. Data: 2015-11-23 15:57
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
7374. Data: 2015-11-23 15:56
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Uchwała Nr X.87.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7375. Data: 2015-11-23 15:55
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7376. Data: 2015-11-23 15:53
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o Karcie Dużej Rodziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o Karcie Dużej Rodziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
7377. Data: 2015-11-23 15:53
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o Karcie Dużej Rodziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
7378. Data: 2015-11-23 12:36
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Projekt "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7379. Data: 2015-11-23 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Projekt "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7380. Data: 2015-11-23 12:31
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano obwieszczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik