główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2101. Data: 2019-01-21 10:33
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 28.01.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
2102. Data: 2019-01-21 10:32
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 28.01.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2103. Data: 2019-01-21 10:32
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 28.01.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2104. Data: 2019-01-21 10:31
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 28.01.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2105. Data: 2019-01-21 10:30
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 28.01.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2106. Data: 2019-01-21 10:30
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję 19.12.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2107. Data: 2019-01-21 10:29
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 4.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania IV sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 28.01.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie dot. sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2108. Data: 2019-01-21 10:28
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 4.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania IV sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 28.01.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2109. Data: 2019-01-18 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2110. Data: 2019-01-17 12:03
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
2111. Data: 2019-01-17 09:24
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść harmonogramu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2112. Data: 2019-01-17 09:24
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2113. Data: 2019-01-16 08:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przystań na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opublikowaną w DzUWŚl wersję budżetu gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
2114. Data: 2019-01-15 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
2115. Data: 2019-01-15 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
2116. Data: 2019-01-15 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
2117. Data: 2019-01-15 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2019 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
2118. Data: 2019-01-15 10:14
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 21.01.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
2119. Data: 2019-01-15 10:12
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 21.01.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2120. Data: 2019-01-14 15:18
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 21.01.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
2121. Data: 2019-01-14 15:18
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 21.01.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2122. Data: 2019-01-14 14:43
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zaproszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2123. Data: 2019-01-14 14:42
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
2124. Data: 2019-01-14 14:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2125. Data: 2019-01-14 14:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
2126. Data: 2019-01-14 14:38
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2127. Data: 2019-01-14 14:35
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
2128. Data: 2019-01-11 15:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2129. Data: 2019-01-11 15:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2130. Data: 2019-01-11 14:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik