główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 124 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie

Załączniki:
Treść ogłoszenia 121 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie

Załączniki:
Ogłoszenie przetargu 120 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 117 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz nr ewid. 115/2 w Kuźnicy Nowej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 121 KB