główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie koncepcji budowy dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn, z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.

artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2016/2017"

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych"

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń ZADANIE I"

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek""