główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13381. Data: 2011-09-07 10:41
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej - nabór na stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
13382. Data: 2011-09-07 10:37
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej - nabór na stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
13383. Data: 2011-09-07 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/57/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13384. Data: 2011-09-07 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13385. Data: 2011-09-07 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/57/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13386. Data: 2011-09-07 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13387. Data: 2011-09-07 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13388. Data: 2011-09-07 08:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13389. Data: 2011-09-07 08:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13390. Data: 2011-09-07 08:02
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw wyboru ławników
Wykonanie: Agnieszka Janik
13391. Data: 2011-09-07 08:01
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw wyboru ławników
Wykonanie: Agnieszka Janik
13392. Data: 2011-09-07 08:00
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Przystajń do realizacji projektu systemowego pt. "Indywidualnie znaczy lepiej" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Agnieszka Janik
13393. Data: 2011-09-07 07:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Przystajń do realizacji projektu systemowego pt. "Indywidualnie znaczy lepiej" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Agnieszka Janik
13394. Data: 2011-09-07 07:58
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Przystajń do realizacji projektu systemowego pt. "Indywidualnie znaczy lepiej" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Agnieszka Janik
13395. Data: 2011-09-06 14:33
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. obsługi rady gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13396. Data: 2011-09-06 14:29
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. obsługi rady gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13397. Data: 2011-09-06 11:15
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Przystajń uchwalony Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr VIII/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 182, poz. 3427 z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13398. Data: 2011-09-06 11:12
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Statut Gminy Przystajń uchwalony Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr VIII/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 182, poz. 3427 z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13399. Data: 2011-09-06 08:18
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT DOT. NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI ORGANÓW GMINY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Wykonanie: Agnieszka Janik
13400. Data: 2011-09-06 08:15
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT DOT. NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI ORGANÓW GMINY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Wykonanie: Agnieszka Janik
13401. Data: 2011-09-05 14:40
Dział: Inne » Dożynki 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Program Dożynek
Wykonanie: Agnieszka Janik
13402. Data: 2011-09-05 14:40
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Dożynki 2011
Wykonanie: Agnieszka Janik
13403. Data: 2011-09-05 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13404. Data: 2011-09-05 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13405. Data: 2011-09-05 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13406. Data: 2011-09-05 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13407. Data: 2011-09-05 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13408. Data: 2011-09-05 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13409. Data: 2011-09-05 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13410. Data: 2011-09-05 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak