główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XIII.133.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024

Załączniki:
Uchwała nr XIII.133.2015 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XIII.132.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2016 r.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIII.131.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024

Załączniki:
Uchwała nr XIII.131.2015 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIII.130.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.

Załączniki:
Uchwała nr XIII.130.2015 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń"