główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11641. Data: 2013-01-04 07:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11642. Data: 2013-01-03 15:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11643. Data: 2013-01-03 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11644. Data: 2013-01-03 15:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11645. Data: 2013-01-03 15:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11646. Data: 2013-01-03 15:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11647. Data: 2013-01-03 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11648. Data: 2013-01-03 14:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11649. Data: 2013-01-03 14:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.162.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11650. Data: 2013-01-03 14:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.162.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11651. Data: 2013-01-03 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.161.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11652. Data: 2013-01-03 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.161.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11653. Data: 2013-01-03 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.160.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11654. Data: 2013-01-03 14:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.160.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11655. Data: 2013-01-03 14:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.162.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11656. Data: 2013-01-03 14:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.162.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11657. Data: 2013-01-03 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.161.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11658. Data: 2013-01-03 14:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.161.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11659. Data: 2013-01-03 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.160.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11660. Data: 2013-01-03 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.160.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11661. Data: 2013-01-03 14:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.159.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2013.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11662. Data: 2013-01-03 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.159.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
11663. Data: 2013-01-03 14:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.158.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11664. Data: 2013-01-03 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.158.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
11665. Data: 2013-01-03 11:27
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano listę kandydatów spełniających wymogi formalne
Wykonanie: Agnieszka Janik
11666. Data: 2013-01-03 11:26
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11667. Data: 2013-01-02 12:19
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » NIP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja w sprawie nadania NIP.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano NIP Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11668. Data: 2013-01-02 08:31
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano obwieszczenie Wojewody
Wykonanie: Agnieszka Janik
11669. Data: 2013-01-02 08:28
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. godzin pracy UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11670. Data: 2012-12-28 14:01
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXI.2012 z XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 grudnia 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik