główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7261. Data: 2015-12-08 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji IN-1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7262. Data: 2015-12-08 11:33
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015).
Dodatkowy opis redaktora: dodano deklarację DN-1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7263. Data: 2015-12-08 11:32
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzory informacji i deklaracji podatkowych wprowadzone Uchwałą Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (patrz zakładka: Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia / 2015)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7264. Data: 2015-12-08 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.110.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7265. Data: 2015-12-08 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.109.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7266. Data: 2015-12-08 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.108.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7267. Data: 2015-12-08 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.107.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7268. Data: 2015-12-08 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.106.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7269. Data: 2015-12-08 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.120.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7270. Data: 2015-12-08 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.120.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7271. Data: 2015-12-08 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.119.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7272. Data: 2015-12-08 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.119.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7273. Data: 2015-12-08 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7274. Data: 2015-12-08 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7275. Data: 2015-12-07 16:21
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 9 do załącznika do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7276. Data: 2015-12-07 16:19
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7277. Data: 2015-12-07 16:17
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7278. Data: 2015-12-07 16:17
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7279. Data: 2015-12-07 16:14
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.113.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7280. Data: 2015-12-07 16:13
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.113.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7281. Data: 2015-12-04 15:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
7282. Data: 2015-12-04 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 9 do załącznika do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7283. Data: 2015-12-04 15:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7284. Data: 2015-12-04 15:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.106.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7285. Data: 2015-12-04 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.114.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany uchwały Nr XI.106.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7286. Data: 2015-12-04 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.114.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany uchwały Nr XI.106.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
7287. Data: 2015-12-04 15:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.119.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: DODANO TREŚĆ UCHWAŁY
Wykonanie: Agnieszka Janik
7288. Data: 2015-12-04 15:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.120.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7289. Data: 2015-12-04 15:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.120.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7290. Data: 2015-12-04 15:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.119.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik