główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

691. Data: 2019-12-05 13:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
692. Data: 2019-12-05 13:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
693. Data: 2019-12-05 13:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala nr XIII.92.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
694. Data: 2019-12-05 13:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala nr XIII.92.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
695. Data: 2019-12-05 13:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
696. Data: 2019-12-05 13:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
697. Data: 2019-12-04 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
698. Data: 2019-12-03 14:00
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XII.2019 z XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 4 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
699. Data: 2019-11-28 09:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
700. Data: 2019-11-27 11:40
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Izydorczyk Małgorzata.
Dodatkowy opis redaktora: dodano korektę oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
701. Data: 2019-11-27 11:39
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aneta Maj-Desperak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść korekty oświadczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
702. Data: 2019-11-27 11:34
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Ewa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano korektę oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
703. Data: 2019-11-26 08:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 02.12.2019.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
704. Data: 2019-11-26 08:16
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 02.12.2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
705. Data: 2019-11-26 08:00
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 02.12.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekty
Wykonanie: Agnieszka Janik
706. Data: 2019-11-26 08:00
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 02.12.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
707. Data: 2019-11-26 08:00
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 02.12.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
708. Data: 2019-11-26 07:59
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 02.12.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
709. Data: 2019-11-26 07:58
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 04.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne projekty
Wykonanie: Agnieszka Janik
710. Data: 2019-11-26 07:57
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 13.2019 z dnia 25.11.2019 r. w sprawie zwołania XIII sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 02.12.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
711. Data: 2019-11-26 07:56
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 13.2019 z dnia 25.11.2019 r. w sprawie zwołania XIII sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 02.12.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
712. Data: 2019-11-21 15:12
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak
713. Data: 2019-11-20 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
714. Data: 2019-11-20 11:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
715. Data: 2019-11-19 15:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
716. Data: 2019-11-19 15:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
717. Data: 2019-11-19 15:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
718. Data: 2019-11-19 15:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
719. Data: 2019-11-19 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
720. Data: 2019-11-19 12:45
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring przeglądowy październik 2019
Wykonanie: Paweł Antczak