główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10711. Data: 2013-09-19 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.213.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10712. Data: 2013-09-19 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10713. Data: 2013-09-19 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.213.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10714. Data: 2013-09-19 14:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.214.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10715. Data: 2013-09-19 14:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVIII.215.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10716. Data: 2013-09-19 14:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.215.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
10717. Data: 2013-09-19 14:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.214.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10718. Data: 2013-09-19 14:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.213.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10719. Data: 2013-09-19 14:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10720. Data: 2013-09-19 14:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.211.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10721. Data: 2013-09-19 14:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.210.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. "Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Agnieszka Janik
10722. Data: 2013-09-19 13:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.209.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. "Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Agnieszka Janik
10723. Data: 2013-09-19 13:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.208.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Przystajń" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Agnieszka Janik
10724. Data: 2013-09-19 13:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.207.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanemu na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10725. Data: 2013-09-19 13:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVIII.206.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zasad wspierania rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10726. Data: 2013-09-19 12:23
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kamińsko i obręb Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz dot dz 712/2, 782 Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
10727. Data: 2013-09-19 12:21
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kamińsko i obręb Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz dot. dz nr 360 Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
10728. Data: 2013-09-19 12:20
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kamińsko i obręb Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz dot. dz nr 231/2, 231/3, 231/4 Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
10729. Data: 2013-09-19 12:18
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kamińsko i obręb Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz dot. dz nr 231/1 kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
10730. Data: 2013-09-19 12:16
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kamińsko i obręb Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz dot. dz 121/2 Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
10731. Data: 2013-09-19 12:15
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kamińsko i obręb Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
10732. Data: 2013-09-19 12:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę RIO opiniującą wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10733. Data: 2013-09-19 12:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10734. Data: 2013-09-17 14:38
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych rady gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
10735. Data: 2013-09-17 12:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10736. Data: 2013-09-17 12:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 55/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10737. Data: 2013-09-17 10:07
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVII.2013 z XXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 czerwca 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
10738. Data: 2013-09-17 10:04
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVII.2013 z XXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 czerwca 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10739. Data: 2013-09-17 10:03
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVII.2013 z XXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 czerwca 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10740. Data: 2013-09-16 12:40
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik