główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

781. Data: 2019-11-07 08:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
782. Data: 2019-11-07 08:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
783. Data: 2019-11-07 08:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w Gminie Przystajń w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
784. Data: 2019-11-07 08:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
Wykonanie: Agnieszka Janik
785. Data: 2019-11-07 08:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
786. Data: 2019-11-07 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 dochody
Wykonanie: Agnieszka Janik
787. Data: 2019-11-07 08:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 wydatki
Wykonanie: Agnieszka Janik
788. Data: 2019-11-07 08:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
789. Data: 2019-11-06 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
790. Data: 2019-11-06 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
791. Data: 2019-11-06 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
792. Data: 2019-11-06 15:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
793. Data: 2019-11-06 15:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przytsajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
794. Data: 2019-11-06 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
795. Data: 2019-11-06 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
796. Data: 2019-11-06 14:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
797. Data: 2019-11-06 14:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
798. Data: 2019-11-06 14:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 107/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
799. Data: 2019-11-06 14:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
Wykonanie: Agnieszka Janik
800. Data: 2019-11-06 14:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przytsajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
801. Data: 2019-11-06 14:21
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XII.2019 z XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 4 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
802. Data: 2019-11-06 14:20
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XII.2019 z XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 4 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
803. Data: 2019-11-06 14:19
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XII.2019 z XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 4 listopada 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
804. Data: 2019-11-06 14:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
805. Data: 2019-11-06 14:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
806. Data: 2019-11-06 14:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
807. Data: 2019-11-06 14:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
808. Data: 2019-11-06 14:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
809. Data: 2019-11-06 14:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Wykonanie: Agnieszka Janik
810. Data: 2019-11-06 14:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Antonów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik