główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14761. Data: 2010-08-24 13:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauza Anna
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14762. Data: 2010-08-24 13:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kluba Mariusz
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14763. Data: 2010-08-24 13:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Knopik Eugeniusz
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14764. Data: 2010-08-24 12:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kucharczyk Lech
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14765. Data: 2010-08-24 12:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mielczarek Bożena
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14766. Data: 2010-08-24 12:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14767. Data: 2010-08-24 12:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sokołowski Józef
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14768. Data: 2010-08-24 12:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomziński Andrzej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14769. Data: 2010-08-24 12:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - V kadencja (2006-2010)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaierucha Jarosław
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14770. Data: 2010-08-24 11:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14771. Data: 2010-08-24 11:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oswiadczenie z 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14772. Data: 2010-08-19 15:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: oświadczenie z 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14773. Data: 2010-08-19 15:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: dodanie artykułu: oświadczenie z 2010 roku
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14774. Data: 2010-08-17 14:51
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni - tekst jednolity. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego Nr 153 poz. 2511 z 13.08.2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14775. Data: 2010-08-17 14:46
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14776. Data: 2010-08-17 14:37
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14777. Data: 2010-08-17 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2009 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń za 2009 rok (opis)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14778. Data: 2010-08-17 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14779. Data: 2010-08-12 16:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna w gminie Przystajń"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14780. Data: 2010-08-12 16:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna w gminie Przystajń"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14781. Data: 2010-08-12 16:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna w gminie Przystajń"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14782. Data: 2010-08-12 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14783. Data: 2010-08-09 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14784. Data: 2010-08-09 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14785. Data: 2010-08-09 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14786. Data: 2010-08-09 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14787. Data: 2010-08-09 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14788. Data: 2010-08-09 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14789. Data: 2010-08-09 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14790. Data: 2010-08-09 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie konkursów na świadczenie usług zarządzania projektem "Wesołe przedszkole" w Gminie Przystajń, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Krystyna Kopacz