główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13981. Data: 2011-04-09 14:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13982. Data: 2011-04-09 14:35
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Dyżury radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13983. Data: 2011-04-09 13:48
Dział: Prawo Miejscowe » » Zespół Szkół w Przystajni
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13984. Data: 2011-04-09 13:47
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Zespół Szkół w Przystajni
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13985. Data: 2011-04-08 12:54
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13986. Data: 2011-04-08 12:53
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13987. Data: 2011-04-08 12:51
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13988. Data: 2011-04-08 12:50
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13989. Data: 2011-04-07 08:18
Dział: Urząd » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Skarbnik Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13990. Data: 2011-04-07 08:15
Dział: Urząd » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Skarbnik Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13991. Data: 2011-04-06 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przystajń na lata 2010-1018
Wykonanie: Agnieszka Janik
13992. Data: 2011-04-06 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13993. Data: 2011-04-06 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13994. Data: 2011-04-06 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/19/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13995. Data: 2011-04-06 08:03
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13996. Data: 2011-04-06 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13997. Data: 2011-04-06 07:55
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13998. Data: 2011-04-06 07:54
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13999. Data: 2011-04-05 15:28
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14000. Data: 2011-04-05 15:27
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14001. Data: 2011-04-05 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14002. Data: 2011-04-05 15:15
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14003. Data: 2011-04-05 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr III/4/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r w w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14004. Data: 2011-04-05 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr III/4/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r w w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14005. Data: 2011-04-05 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14006. Data: 2011-04-05 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14007. Data: 2011-04-05 12:44
Dział: Organy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 lutego 2011 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14008. Data: 2011-04-05 12:43
Dział: Organy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 lutego 2011 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14009. Data: 2011-04-05 12:42
Dział: Organy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr III/11 z III sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 stycznia 2011 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14010. Data: 2011-04-05 12:40
Dział: Organy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr III/11 z III sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 stycznia 2011 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz