główna zawartość
artykuł nr 31

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki:
Treść harmonogramu 451 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki:
Treść harmonogramu 358 KB
artykuł nr 33

Zaproszenie dla Wyborców do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania opracowanych przez PKW dla najbliższych wyborów samorządowych

Załączniki:
Treść zaproszenia 47 KB
artykuł nr 34

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4210.10.2016.WW.13 z 13 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 567 KB
artykuł nr 35

Dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Aby uzyskać dostęp do kwartalnika informacyjno - promocyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych należy skorzystać z zamieszczonego poniżej linku:

fe.czestochowa.pl/page/4552,1-aktualnosci.html