główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4651. Data: 2017-08-11 09:07
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4652. Data: 2017-08-11 08:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4653. Data: 2017-08-11 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie za 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4654. Data: 2017-08-11 08:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4655. Data: 2017-08-09 14:24
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść harmonogramu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4656. Data: 2017-08-09 14:23
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Agnieszka Janik
4657. Data: 2017-08-08 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4658. Data: 2017-08-08 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4659. Data: 2017-08-08 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4660. Data: 2017-08-08 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4661. Data: 2017-08-08 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4662. Data: 2017-08-08 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4663. Data: 2017-08-08 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4664. Data: 2017-08-04 18:07
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4665. Data: 2017-08-04 09:40
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4666. Data: 2017-08-04 09:39
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4667. Data: 2017-08-04 09:37
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
4668. Data: 2017-08-02 07:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowana bieżące ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4669. Data: 2017-08-01 13:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano bieżące ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4670. Data: 2017-08-01 10:48
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dodatkowy opis redaktora: zaktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
4671. Data: 2017-08-01 10:46
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4672. Data: 2017-08-01 10:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4673. Data: 2017-08-01 10:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4674. Data: 2017-08-01 10:41
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nowym ogłoszeniu dot. zwrotu podatku akcyzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4675. Data: 2017-07-31 14:13
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4676. Data: 2017-07-28 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4677. Data: 2017-07-28 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4678. Data: 2017-07-28 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4679. Data: 2017-07-28 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4680. Data: 2017-07-27 09:24
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk