główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11341. Data: 2013-03-14 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.154.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11342. Data: 2013-03-14 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.158.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11343. Data: 2013-03-14 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.162.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11344. Data: 2013-03-14 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11345. Data: 2013-03-14 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano nowy link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11346. Data: 2013-03-14 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktywny link do publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11347. Data: 2013-03-14 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11348. Data: 2013-03-14 09:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację dot. publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11349. Data: 2013-03-14 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11350. Data: 2013-03-13 15:21
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11351. Data: 2013-03-13 15:20
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11352. Data: 2013-03-13 15:19
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11353. Data: 2013-03-13 15:18
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11354. Data: 2013-03-13 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11355. Data: 2013-03-13 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
Wykonanie: Agnieszka Janik
11356. Data: 2013-03-13 15:16
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11357. Data: 2013-03-13 15:14
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11358. Data: 2013-03-13 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o utracie mocy przez uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
11359. Data: 2013-03-13 15:12
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis dot. utraty mocy przez uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
11360. Data: 2013-03-13 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację dot. utarty mocy uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11361. Data: 2013-03-13 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11362. Data: 2013-03-13 14:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11363. Data: 2013-03-13 14:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11364. Data: 2013-03-13 14:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11365. Data: 2013-03-13 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11366. Data: 2013-03-13 14:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów
Wykonanie: Agnieszka Janik
11367. Data: 2013-03-13 14:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.174.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11368. Data: 2013-03-13 14:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.174.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
11369. Data: 2013-03-13 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika nr 8 do SIWZ
Wykonanie: Paweł Antczak
11370. Data: 2013-03-13 10:12
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedury załatwiania spraw - elektroniczna platforma SEKAP
Wykonanie: Paweł Antczak