główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6511. Data: 2016-05-19 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6512. Data: 2016-05-19 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6513. Data: 2016-05-19 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6514. Data: 2016-05-19 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6515. Data: 2016-05-18 14:04
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców
Wykonanie: Agnieszka Janik
6516. Data: 2016-05-17 11:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację: Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6517. Data: 2016-05-17 11:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację: Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6518. Data: 2016-05-17 11:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.114.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany uchwały Nr XI.106.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację; Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6519. Data: 2016-05-17 11:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.127.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację: Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6520. Data: 2016-05-17 11:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.123.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację; Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6521. Data: 2016-05-17 11:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.132.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację: Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6522. Data: 2016-05-17 11:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.152.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym
Wykonanie: Agnieszka Janik
6523. Data: 2016-05-17 10:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości zaliczki i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie działki zabudowanej w m. Kuźnica Nowa o nr ewid. 500/2.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6524. Data: 2016-05-17 10:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości zaliczki i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie działki zabudowanej w m. Kuźnica Nowa o nr ewid. 500/2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6525. Data: 2016-05-16 14:52
Dział: Inne » Informacje dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Wspierania Przedsiębiorczości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ankiety
Wykonanie: Agnieszka Janik
6526. Data: 2016-05-16 14:51
Dział: Inne » Informacje dla przedsiębiorców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Wspierania Przedsiębiorczości.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Informację w sprawie Programu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6527. Data: 2016-05-16 14:17
Dział: Inne » Informacje dla przedsiębiorców
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Wspierania Przedsiębiorczości
Wykonanie: Agnieszka Janik
6528. Data: 2016-05-16 13:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6529. Data: 2016-05-16 13:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6530. Data: 2016-05-16 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zrządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6531. Data: 2016-05-16 13:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6532. Data: 2016-05-16 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6533. Data: 2016-05-16 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6534. Data: 2016-05-16 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6535. Data: 2016-05-16 13:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6536. Data: 2016-05-13 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
6537. Data: 2016-05-13 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6538. Data: 2016-05-13 15:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2015.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6539. Data: 2016-05-13 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2015..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6540. Data: 2016-05-13 10:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik