główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7621. Data: 2015-10-30 09:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.110.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
7622. Data: 2015-10-30 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.109.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7623. Data: 2015-10-30 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.109.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7624. Data: 2015-10-30 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.108.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7625. Data: 2015-10-30 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.108.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7626. Data: 2015-10-30 08:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.105.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7627. Data: 2015-10-30 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.105.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7628. Data: 2015-10-30 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.107.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7629. Data: 2015-10-30 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.107.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7630. Data: 2015-10-30 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.106.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7631. Data: 2015-10-30 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.106.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
7632. Data: 2015-10-30 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.105.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7633. Data: 2015-10-30 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala NR XI.104.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.51.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7634. Data: 2015-10-30 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala NR XI.104.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.51.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7635. Data: 2015-10-30 08:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.103.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.25.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7636. Data: 2015-10-30 08:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.103.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.25.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7637. Data: 2015-10-30 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7638. Data: 2015-10-30 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7639. Data: 2015-10-30 08:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7640. Data: 2015-10-30 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7641. Data: 2015-10-30 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7642. Data: 2015-10-30 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7643. Data: 2015-10-30 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr XI.100.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7644. Data: 2015-10-30 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr XI.100.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
7645. Data: 2015-10-30 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr XI.99.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7646. Data: 2015-10-30 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr XI.99.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze
Wykonanie: Agnieszka Janik
7647. Data: 2015-10-30 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.98.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7648. Data: 2015-10-30 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.98.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
7649. Data: 2015-10-30 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.97.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7650. Data: 2015-10-30 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.97.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach
Wykonanie: Agnieszka Janik