główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2551. Data: 2018-11-13 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV.370.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2552. Data: 2018-11-13 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV.370.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Wykonanie: Agnieszka Janik
2553. Data: 2018-11-09 15:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2554. Data: 2018-11-09 15:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
2555. Data: 2018-11-08 13:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
2556. Data: 2018-11-08 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
2557. Data: 2018-11-08 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2558. Data: 2018-11-08 13:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2559. Data: 2018-11-08 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2018/2019".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz sprzętu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2560. Data: 2018-11-08 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2018/2019".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
2561. Data: 2018-11-08 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: "Zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2018/2019".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do złożenia oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
2562. Data: 2018-11-08 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: ?Zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2018/2019?
Wykonanie: Agnieszka Janik
2563. Data: 2018-11-08 08:52
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 10/2 Brzeziny, dz. nr 1021 i 1033 Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz
Wykonanie: Agnieszka Janik
2564. Data: 2018-11-08 08:52
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 10/2 Brzeziny, dz. nr 1021 i 1033 Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2565. Data: 2018-11-07 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2566. Data: 2018-11-07 15:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2567. Data: 2018-11-07 15:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 110
Wykonanie: Agnieszka Janik
2568. Data: 2018-11-07 15:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2569. Data: 2018-11-07 15:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2570. Data: 2018-11-07 15:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2571. Data: 2018-11-07 15:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2572. Data: 2018-11-07 15:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2573. Data: 2018-11-07 14:54
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLIII.2018 z XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24.09.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano skróconą informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2574. Data: 2018-11-07 14:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLIII.2018 z XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24.09.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
2575. Data: 2018-11-07 14:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLIII.2018 z XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24.09.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2576. Data: 2018-11-07 14:51
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLIII.2018 z XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24.09.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2577. Data: 2018-11-07 13:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2578. Data: 2018-11-07 12:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2579. Data: 2018-11-07 12:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2580. Data: 2018-11-07 12:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik