główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1321. Data: 2019-06-14 10:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.64.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1322. Data: 2019-06-14 10:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.64.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1323. Data: 2019-06-14 10:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.63.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1324. Data: 2019-06-14 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.63.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1325. Data: 2019-06-14 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.61.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1326. Data: 2019-06-14 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.61.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1327. Data: 2019-06-14 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.61.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1328. Data: 2019-06-14 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.62.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1329. Data: 2019-06-14 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.62.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1330. Data: 2019-06-14 10:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.61.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1331. Data: 2019-06-14 09:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1332. Data: 2019-06-13 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1333. Data: 2019-06-13 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1334. Data: 2019-06-13 10:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1335. Data: 2019-06-12 11:24
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje
Wykonanie: Paweł Antczak
1336. Data: 2019-06-11 15:16
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zamknięciu Urzędu w dniu 21.06.2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1337. Data: 2019-06-11 15:14
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zamknięciu Urzędu w dniu 21.06.2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1338. Data: 2019-06-11 09:48
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VII.2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 13 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1339. Data: 2019-06-10 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Szkole Podstawowej w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1340. Data: 2019-06-10 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Szkole Podstawowej w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1341. Data: 2019-06-10 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Szkole Podstawowej w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1342. Data: 2019-06-10 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Szkole Podstawowej w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1343. Data: 2019-06-10 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizacje zadania Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn” w formule ?zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1344. Data: 2019-06-10 10:36
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1345. Data: 2019-06-10 10:34
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1346. Data: 2019-06-10 10:31
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1347. Data: 2019-06-07 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1348. Data: 2019-06-07 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1349. Data: 2019-06-07 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1350. Data: 2019-06-07 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk