główna zawartość
artykuł nr 1

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 20.09.2013 r. - próbki wody z miejscowości Kostrzyna, Ługi-Radły.

artykuł nr 2

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 13.08.2013 r. - próbki wody z Ujęcia Wody w Przystajni i Stacji Uzdatniania Wody w Borze Zajacińskim.

artykuł nr 3

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 29.05.2013 r. - próbki wody z miejscowości Górki, Kostrzyna.

artykuł nr 4

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2012 roku z dnia 29.01.2013