główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wprowadzeniu indywidualnych numerów kont

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku każdy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za dostawę wody i gospodarowanie odpadami komunalnymi ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego.

Wpłaty z tytułu podatków osoby fizyczne powinny wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych podane w decyzjach wymiarowych.

Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać pod nr telefonu 34-319 11 53 wew. 103.


Wpłaty z tytułu opłat za dostawę wody wszyscy podatnicy powinni wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych podane na fakturze.

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych podane w książeczce opłat lub uzyskane przy składaniu deklaracji.

artykuł nr 2

Numer konta Gminy Przystajń - opłata skarbowa wyłącznie za udostępnienie danych osobowych

 

BS Krzepice O/Przystajń 58 8250 1039 2003 0300 0012 0001

 

artykuł nr 3

Numer konta Urzędu Gminy Przystajń - opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

BS Krzepice O/Przystajń 68 8250 1039 2103 0000 0013 0003