główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1171. Data: 2019-07-16 14:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IX.71.2019 z dnia 12 lipca 2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - działki nr ewid. 502/8 w m. Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
1172. Data: 2019-07-16 14:21
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VIII.2019 z VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 10 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1173. Data: 2019-07-16 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1174. Data: 2019-07-15 15:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1175. Data: 2019-07-15 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1176. Data: 2019-07-15 15:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1177. Data: 2019-07-15 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 68
Wykonanie: Agnieszka Janik
1178. Data: 2019-07-15 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 66
Wykonanie: Agnieszka Janik
1179. Data: 2019-07-15 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1180. Data: 2019-07-15 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1181. Data: 2019-07-15 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1182. Data: 2019-07-15 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1183. Data: 2019-07-15 14:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1184. Data: 2019-07-15 14:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1185. Data: 2019-07-15 14:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1186. Data: 2019-07-15 14:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1187. Data: 2019-07-15 14:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1188. Data: 2019-07-15 14:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1189. Data: 2019-07-10 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Alina Piśniak
1190. Data: 2019-07-08 15:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizacje zadania Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn” w formule ?zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1191. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 12.07.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekty nr 1 - 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1192. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 12.07.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1193. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 12.07.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1194. Data: 2019-07-04 13:40
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 12.07.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1195. Data: 2019-07-04 13:39
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 10.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne projekty
Wykonanie: Agnieszka Janik
1196. Data: 2019-07-04 13:04
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 9.2019 z dnia 04.07.2019 r. w sprawie zwołania IX sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 12.07.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1197. Data: 2019-07-04 13:03
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 9.2019 z dnia 04.07.2019 r. w sprawie zwołania IX sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 12.07.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1198. Data: 2019-07-04 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie (Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń) dostępne jest w zakładce Organy Gminy -> Wójt Gminy -> Zarządzenia z 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji Sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1199. Data: 2019-07-04 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk informacji o gruntach wraz z załącznikami dla osób fizycznych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Dz. U. z 2019 r. poz 1105).
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1200. Data: 2019-07-04 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami dla osób prawnych - obowiązujący od 1 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Dz. U. z 2019 r. poz 1105).
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik