główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5731. Data: 2016-11-04 11:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5732. Data: 2016-11-04 11:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5733. Data: 2016-11-04 11:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5734. Data: 2016-10-28 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2016/2017".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz sprzetu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5735. Data: 2016-10-28 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2016/2017".
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
5736. Data: 2016-10-28 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2016/2017".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
5737. Data: 2016-10-28 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2016/2017".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
5738. Data: 2016-10-28 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2016/2017"
Wykonanie: Agnieszka Janik
5739. Data: 2016-10-27 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przystajń zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Wykonanie: Agnieszka Janik
5740. Data: 2016-10-26 10:27
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące składania petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty wprowadzonej informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5741. Data: 2016-10-26 10:26
Dział: Inne » Informacja publiczna » Ponowne wykorzystywanie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wykorzystywanie - informacje ogólne.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty wprowadzonej informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5742. Data: 2016-10-26 10:21
Dział: Inne » Informacja publiczna » Ponowne wykorzystywanie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wykorzystywanie - informacje ogólne.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
5743. Data: 2016-10-26 10:14
Dział: Inne » Informacja publiczna » Ponowne wykorzystywanie
Opis zmian: dodanie artykułu: Ponowne wykorzystywanie - informacje ogólne
Wykonanie: Agnieszka Janik
5744. Data: 2016-10-26 09:51
Dział: Inne » Informacja publiczna » Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnianie informacji publicznej nie udostępnionej w BIP - informacje ogólne.
Dodatkowy opis redaktora: korekta informacji o udostępnianiu informacji publicznej nie udostępnionej w BIP
Wykonanie: Agnieszka Janik
5745. Data: 2016-10-25 11:57
Dział: Inne » Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z konsultacji społecznych projektu
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5746. Data: 2016-10-25 11:56
Dział: Inne » Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport z konsultacji społecznych projektu
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5747. Data: 2016-10-24 16:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
5748. Data: 2016-10-24 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5749. Data: 2016-10-24 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działek 360/2 oraz 361 o łącznej pow. 1,0488 ha, obręb Przystajń, położona w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5750. Data: 2016-10-24 12:45
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działek 360/2 oraz 361 o łącznej pow. 1,0488 ha, obręb Przystajń, położona w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
5751. Data: 2016-10-24 10:17
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
5752. Data: 2016-10-24 10:17
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
5753. Data: 2016-10-24 10:08
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
5754. Data: 2016-10-20 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.204.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5755. Data: 2016-10-20 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.203.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5756. Data: 2016-10-20 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.204.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5757. Data: 2016-10-20 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.203.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5758. Data: 2016-10-20 12:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano - Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5759. Data: 2016-10-20 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5760. Data: 2016-10-19 11:39
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór wniosku wersja pdf
Wykonanie: Agnieszka Janik