główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2020

Załączniki:
SUW Przystajń 312 KB
SUW Bór Zajaciński 312 KB
artykuł nr 2

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r.