główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola zadań zleconych

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 2

protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 7 października 2005 r. w Urzędzie Gminy w zakresie zaopatrzenia gminy w wodę

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 3

protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 02 czerwca 2005 r. w GOKSiR w Przystajni

Załączniki:
Protokół kontroli 243 KB
artykuł nr 4

kontrola Zespołu Szkół w Przystajni przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Załączniki:
protokół z 21.01.2005 612 KB
artykuł nr 5

Kontrola VAT w programie SAPARD

Załączniki:
Wynik kontroli MB
Dostępne kategorie:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007