główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2017 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Przystajń

Załączniki:
Zarządzenie nr 137/2016 128 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 135/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.

Załączniki:
Załącznik nr 1 100 KB
Zarządzenie nr 135/2016 44 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.

Załączniki:
Zarządzenie nr 134/2016 62 KB