główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12331. Data: 2012-06-26 08:53
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola działalności Urzędu Gminy Przystajń w zakresie udzielania zamówień publicznych w 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12332. Data: 2012-06-26 08:50
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne dot. gospodarki wodociągowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z wystąpieniem pokontrolnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
12333. Data: 2012-06-26 08:48
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne dot. gospodarki wodociągowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12334. Data: 2012-06-25 15:47
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Monitora Polskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: link do serwisa Monitora Polskiego
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12335. Data: 2012-06-25 15:46
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12336. Data: 2012-06-25 15:43
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12337. Data: 2012-06-25 15:41
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12338. Data: 2012-06-25 15:34
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12339. Data: 2012-06-25 15:34
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12340. Data: 2012-06-25 15:32
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12341. Data: 2012-06-25 15:27
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12342. Data: 2012-06-25 15:27
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12343. Data: 2012-06-25 15:25
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12344. Data: 2012-06-25 15:23
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12345. Data: 2012-06-25 15:23
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12346. Data: 2012-06-25 15:22
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12347. Data: 2012-06-25 15:19
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12348. Data: 2012-06-25 14:54
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12349. Data: 2012-06-25 14:51
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12350. Data: 2012-06-25 14:48
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12351. Data: 2012-06-25 11:51
Dział: Inne » Program "Energia tańsza z natury"
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie firmy Tauron o programie Energia tańsza z natury
Wykonanie: Agnieszka Janik
12352. Data: 2012-06-25 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla rolników dot. stosowania mączek mięso-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Dodatkowy opis redaktora: Przeniesiono informację dot. stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich z zakładki "Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12353. Data: 2012-06-25 11:18
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla rolników dot. stosowania mączek mięso-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich
Wykonanie: Agnieszka Janik
12354. Data: 2012-06-25 11:17
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. dowodów osobistych.
Dodatkowy opis redaktora: Przeniesiono informację dot. dowodów osobistych z zakładki "Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12355. Data: 2012-06-25 11:16
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. dowodów osobistych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12356. Data: 2012-06-22 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12357. Data: 2012-06-22 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Mała-nowoczesna szkoła!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12358. Data: 2012-06-21 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z uchwałą RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
12359. Data: 2012-06-21 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12360. Data: 2012-06-21 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2011 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik