główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14131. Data: 2011-03-08 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14132. Data: 2011-03-08 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14133. Data: 2011-03-08 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14134. Data: 2011-03-08 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14135. Data: 2011-03-08 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14136. Data: 2011-03-08 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14137. Data: 2011-03-08 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14138. Data: 2011-03-08 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14139. Data: 2011-03-08 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/18/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14140. Data: 2011-03-08 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/18/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14141. Data: 2011-03-08 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Załącznik nr 3 - Limity wydatków na projekty ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
14142. Data: 2011-03-08 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/18/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14143. Data: 2011-03-08 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/18/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14144. Data: 2011-03-08 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Przystajń na 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14145. Data: 2011-03-08 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 2 - Planowane wydatki na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
14146. Data: 2011-03-08 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 3 - Limity wydatków na projekty ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
14147. Data: 2011-03-08 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 4 - Plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
14148. Data: 2011-03-08 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 4A - Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
14149. Data: 2011-03-08 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 4B - Planowana kwota dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
14150. Data: 2011-03-08 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 5 - Wykaz wydatków remontowych na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
14151. Data: 2011-03-08 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14152. Data: 2011-03-08 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14153. Data: 2011-03-08 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 8 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011
Wykonanie: Agnieszka Janik
14154. Data: 2011-03-08 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Wykonanie: Agnieszka Janik
14155. Data: 2011-03-08 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr III/18/11
Wykonanie: Agnieszka Janik
14156. Data: 2011-03-08 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Planowane wydatki - załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
14157. Data: 2011-03-08 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
Wykonanie: Agnieszka Janik
14158. Data: 2011-03-08 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan dochodów - załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
14159. Data: 2011-03-08 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Limity wydatków na projekty o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych - załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
14160. Data: 2011-03-08 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik