główna zawartość
artykuł nr 16

Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki:
Uchwała nr XIV.140.2016 67 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki:
Uchwała nr XIV.139.2016 62 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Uchwała nr XII.117.2015 97 KB
artykuł nr 19

Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 20

Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń